Tel NL 085 023 03 47 - Tel BE 0031 85 023 03 47 - Contact@AllesBrandVeilig.nl

Info Classificaties Inbraakwerend

Indicatie waardeberging

Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.

Wij adviseren dan ook om bij uw verzekeringsmaatschappij te informeren of zij akkoord gaan met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. De diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Download hier Informatieblad kluizen inbraakwerende kluizen.

Europese Certificering

Volgens deze normen moeten kluizen getest worden door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 1143-1. In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarden. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap. Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse. De norm voor afstortkluizen staat beschreven in EN 1143-2.

Classificatie

Waardeberging
Contant Geld
Waardeberging
Kostbaarheden
Euro klasse 0€ 7.000,-€ 14.000,-
Euro klasse I€ 10.000,-€ 20.000,-
Euro klasse II€ 25.000,-€ 50.000,- 
Euro klasse III€ 45.000,-€ 90.000,- 
Euro klasse IV€ 75.000,-€ 150.000,- 
Euro klasse V € 125.000,-€ 250.000,- 
Euro klasse VI€ 250.000,-€ 500.000,- 
Euro klasse VII
In nader overleg met
uw verzekeraar
In nader overleg met
uw verzekeraar

 

Inbraakwering volgens EN 14 450 (security Level 1 & 2)

EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten, geschikt voor eenvoudige risico's. De classificaties S1 en S2 staan op het label aan de binnenzijde van de deur. Voluit heten deze Securitylevel 1 en Securitylevel 2.

Classificatie

Waardeberging
Contant Geld
Waardeberging
Kostbaarheden
Securitylevel 1 (S1)€ 2.500,-€ 5.000,-
Securitylevel 2 (S2)€ 5.000,-€ 9.000,-

 

NCP Safe 1,2,3,4

Inschalingen (NCP) Safe 1 t/m 4 zijn per 1/1/2016 geheel vervallen. Tot dan verkochte producten behouden hun waardebepaling.

 

ESSA

ESSA, de European Security Systems Association, is een onafhankelijk instituut met als doel het stellen van duidelijke, uniforme testmethoden, normering en certificering van brandkasten, sloten en testinstituten.

ESSA gecertificeerde producten krijgen een blauwe ECB-S label. Hierop staan de belangrijkste kenmerken van de brandkast:

  • het certificaatnummer
  • de weerstandsklasse
  • het gewicht
  • het bouwjaar

Ook dit ECB-S certificaat is terug te vinden aan de binnenzijde van de deur en biedt de koper de zekerheid dat zijn brandkast aan de gestelde Europese Norm voldoet.