AllesBrandVeilig.nl, verleent u hierbij toegang tot www.allesbrandveilig.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. AllesBrandVeilig behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

AllesBrandVeilig spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AllesBrandVeilig.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met AllesBrandVeilig. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. AllesBrandVeilig oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan AllesBrandVeilig nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AllesBrandVeilig.nl en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AllesBrandVeilig, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Wijzigingen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen aan de disclaimer maakt AllesBrandVeilig op deze pagina kenbaar met vermelding van de datum van laagste wijziging.

 

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 27 april 2016.