Brandblussers Informatie 

 

Algemene informatie

AllesBrandVeilig.nl levert verschillende typen brandblussers: (sproei-) schuimblussers, poederblussers en koolzuursneeuwblussers. De keuze van de te gebruiken brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof. Een onjuiste keuze en projectering van een bepaald type brandblusser heeft weinig effect bij blussing en kan zelfs zeer gevaarlijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de levensgevaarlijke situatie die ontstaat wanneer brandend frituurvet wordt geblust met water.

 

Brandklassen

De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vijf brandklassen, waarvan er vier Europees zijn vastgelegd. De vijfde brandklasse, de klasse F, zal aan de Europese norm worden toegevoegd. Op elk etiket van een goedgekeurde brandblusser staan de pictogrammen weergegeven van de brandklassen waarvoor het toestel ingezet kan worden. Om het gebruik van milieuvriendelijke blusmiddelen kracht bij te zetten zijn de schuimblussers met Milieukeur bovendien te herkennen aan de groene accenten.

 

Eigenschappen blusstof

Naast de brandklassen zijn ook de eigenschappen van de blusstof van belang wanneer het gaat om het maken van een juiste keuze. Blusstoffen zoals bluspoeder zorgen voor aanmerkelijk meer nevenschade bij gebruik, maar kunnen wel voor iedere brandklasse worden ingezet. Schuimblussers daarentegen zijn alleen geschikt voor brandklassen A en B, maar veroorzaken nagenoeg geen nevenschade.

 

Projectering brandblussers

De projectering van brandblussers is maatwerk en afhankelijk van de brandrisico's. Als er geen sprake is van een verhoogd brandrisico, dan is in de regel één blusser 6 liter (sproei)schuim, 6 kg poeder per 200 m2 voldoende met een minimum van twee per verdieping. Worden er echter brandgevaarlijke werkzaamheden verricht of brandbare stoffen opgeslagen, dan moet er één blusser per 100m2 aanwezig zijn met een minimum aantal van drie per verdieping. Brandblussers moeten zichtbaar en bereikbaar zijn. In de praktijk betekent dit dikwijls dat de locatie van het toestel met een pictogram wordt aangeduid, dat de loopafstand naar een blusser niet meer dan 30 meter bedraagt en dat de onderlinge afstand van twee blussers niet meer dan 60 meter is.

 

Europese normering brandblussers

In Nederland mogen alleen brandblussers met een Nederlands typekeur in de handel worden gebracht. Een dergelijk toestel voldoet aan het Besluit Draagbare Blustoestellen van 1997 en aan de NEN-EN 3. Het typekeur wordt afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De brandblussers hebben uiteraard een geldig typekeur. Enkele modellen zijn bovendien voorzien van een EG-keur voor Marine Equipment (stuurwieltje) en zijn geschikt voor toepassing aan boord van schepen.